Tác giả: 
khoa_cokhi

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập vào tháng 12 năm 1963. Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, đến nay Khoa gồm có 08 bộ môn, 85 giảng viên, chuyên viên trong đó 83 giảng viên với 01 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư, 33 Tiến sỹ, 37 Thạc sỹ. Tổng số sinh viên các hệ Khoa đang quản lý hơn 2.700 sinh viên.

Nhu cầu về nhân lực Ngành Cơ khí ngày càng tăng cao, theo thống kê của trang web VietnamWorks tuyển dụng trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam công bố năm 2019, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Cơ khí đứng trong tốp 3 các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. 

Năm 2020 Khoa Cơ khí tuyển sinh 05 Ngành đào tạo với 15 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học,tổng chỉ tiêu là 980 (Hà nội: 760 chỉ tiêu, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh: 220 chỉ tiêu). Cụ thể như bảng sau:

MÃ TRƯỜNG: GHA (Hà nội); http://utc.edu.vn; Trang web tuyển sinh: http://ts.utc.edu.vn

TT

Ngành/Nhóm ngành

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển theo KQ thi THPT 2020 Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ THPT Điểm nhận hồ sơ theo học bạ THPT Tổng chỉ tiêu năm 2020
1 Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) 7520103 A00, A01, D01, D07 100 40 19,5 140
2 Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Chuyên ngành Cơ điện tử) 7520114 A00, A01, D01, D07 65 15 21,0 80
3 Ngành Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) 7520115 A00, A01, D01, D07 20 50 19,5 70
4 Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07 - - - -
4.1 Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính 7520116-01 A00, A01, D01, D07 70 30 18,0 100
4.2 Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Đầu máy Toa xe, Tàu điện Metro 7520116-02 A00, A01, D01, D07 50 20 18,0 70
4.3 Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực 7520116-03 A00, A01, D01, D07 30 10 18,0 40
5 Ngành Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07 170 40 24,0 210
6 Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô) 7520103QT A00, A01, D01, D07 40 10 22,5 50
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở Hà nội năm 2020 - - - 760

MÃ TRƯỜNG: GSA (Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh); http://utc2.edu.vn

TT

Ngành/Nhóm ngành

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển theo KQ thi THPT 2020 Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ THPT Điểm nhận hồ sơ theo học bạ THPT Theo kết quả kỳ thi ĐHQG TPHCM Tổng chỉ tiêu năm 2020
1 Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07 24 16 18,00 - 40
2 Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Chuyên ngành Cơ điện tử) 7520114 A00, A01, D01, D07 25 15 19,50 20 60
3 Ngành Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07 60 35 19,50 25 120
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh tại Phân hiệu TP Hồ Chí Minh năm 2020 - - - - 220

Lưu ý: Tổ hợp xét tuyển A00 (Toán , Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Tham khảo buổi tư vấn trực tuyến về các Ngành thuộc Khoa Cơ khí - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/GSA.TuVanTuyenSinh/videos/3497695743643581/UzpfSTM5Nzc4NTcwMTAyMTEyMjo2MzU2NTQ4MjcyMzQyMDc/