Tác giả: 
khoa_cokhi

TUYÊN DƯƠNG CÁC TÂN KỸ SƯ TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI NĂM 2021

Xin chúc mừng Khoa Cơ Khí đã có 4 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, 118 sinh viên tốt nghiệp loại Khá trên tổng số 248 sinh viên K58.
Đặc biệt chúc mừng 2 sinh viên của Khoa trên tổng số 10 sinh viên của Trường nhận được học bổng truyền thống sinh viên Giao thông Việt Nam năm 2021 là :
✅Nguyễn Mạnh Long
✅Nguyễn Văn Hướng
Thật vui mừng khi các bạn đã hoàn thành xuất sắc quá trình học tập trên giảng đường trường Đại Học GTVT.
Mong rằng tất cả các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp, sẽ có hướng đi cho riêng bản thân và sẽ thật thành công trên con đường sắp tới.