Tác giả: 
khoa_cokhi

Địa chỉ, điện thoại các đơn vị thực hiện công tác sinh viên

 

TT

Đơn vị

Địa chỉ, Điện thoại

1

Phòng Đào tạo Đại học

Tầng 1 - Nhà A9

ĐT: 024.37669358

2

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Tầng 1 - Nhà A9

ĐT: 024.37666741

3

Văn phòng Hỗ trợ sinh viên (trực thuộc Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên)

P105 - Nhà N2

ĐT: 024.3766 0743

4

Phòng Hành chính tổng hợp

Tầng 1 - Nhà A1

ĐT: 024.37663311

5

Đoàn thanh niên

Tầng 2 - Hội trường lớn

ĐT: 024.37664530

6

Hội sinh viên

P218 - A6 KTX

ĐT: 024.37731419

7

Phòng Bảo vệ

ĐT: 024.37663471

8

Ban quản lý Ký túc xá

99 Nguyễn Chí Thanh

ĐT: 024.38343246

9

Ban quản lý Giảng đường

Tầng 2 - Nhà A2

ĐT: 024.37660396

10

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin

P510 - Nhà A1

ĐT: 024.37665609

11

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nhà A8

ĐT: 024.37669860

12

Trạm Y tế

P101- Nhà N2 Khu Cầu Giấy và Tầng 1 nhà A3 - Khu Ký túc xá

ĐT: 024.38358811

 

   

13

Phòng Tài chính - Kế toán

Tầng 1 - Nhà A1

ĐT: 024.37669295

14

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng ĐT

Tầng 2 - Nhà A9

ĐT: 024.37606352

15

Khoa Công Trình

Tầng 1 - Nhà A6

ĐT: 024.37660155

16

Khoa Cơ khí

Phòng 103 - Nhà A6

ĐT: 024.37660397

17

Khoa Điện - Điện tử

Tầng 1 - Nhà A6

ĐT: 024.37661127

18

Khoa Vận tải - Kinh tế

Tầng 4 - Nhà A9

ĐT: 024.37660398

19

Khoa Quản lý xây dựng

Nhà A9

ĐT: 0979 686239

20

Khoa Công nghệ thông tin

Tầng 3 - Nhà A9

ĐT: 024.37664679

21

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Tầng 3 - Nhà A9

ĐT: 024.37666511

22

Khoa Môi trường và An toàn giao thông

Tầng 4 - Nhà A9

ĐT: 024.37666542

23

Khoa Đào tạo Quốc tế

Tầng 1 – Nhà B7

ĐT: 024.38347320

24

Khoa Khoa học cơ bản

Tầng 7 – Nhà A6

ĐT: 024.37664079

25

Khoa Lý luận chính trị

Tầng 2 – Nhà B2

ĐT: 024.37660845

26

Khoa Giáo dục quốc phòng

Tầng 1 - Nhà B2

ĐT: 024.37660472