Tác giả: 
khoa_cokhi

Năm 2020 Trường Đại học Giao thông vận tải sau khi chốt được số lượng thí sinh trúng tuyển vào các Ngành bằng hình thức xét tuyển học bạ, nhà trường điều chỉnh lại chỉ tiêu tuyển sinh cho các Ngành, trong đó 05 Ngành thuộc Khoa Cơ khí được điều chỉnh lại chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi THPT năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi THPT năm 2020 các Ngành thuộc Khoa Cơ khí tại tại Hà Nội (Mã trường: GHA; http://utc.edu.vn; Trang web tuyển sinh: http://ts.utc.edu.vn)

TT

Ngành/Nhóm ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2020

Điểm trúng tuyển năm 2018

Điểm trúng tuyển năm 2019

1

Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí)

7520103

A00, A01, D01, D07

120

18,15

19,70

2

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Chuyên ngành Cơ điện tử)

7520114

A00, A01, D01, D07

75

18,15

19,95

3

Ngành Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng)

7520115

A00, A01, D01, D07

60

14,10

16,55

4

Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

7520116

A00, A01, D01, D07

-

-

-

4.1

Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính

7520116-01

A00, A01, D01, D07

90

14,00

14,60

4.2

Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Đầu máy Toa xe, Tàu điện Metro

7520116-02

A00, A01, D01, D07

70

14,00

14,65

4.3

Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực

7520116-03

A00, A01, D01, D07

25

14,00

14,65

5

Ngành Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

185

18,70

20,95

Thông tin Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ

http://ts.utc.edu.vn/?q=nganh-tuyen-sinh/ky-thuat-co-khi

Thông tin Ngành KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

http://ts.utc.edu.vn/?q=nganh-tuyen-sinh/ky-thuat-co-dien-tu

Thông tin Ngành KỸ THUẬT NHIỆT

http://ts.utc.edu.vn/?q=nganh-tuyen-sinh/ky-thuat-nhiet

Thông tin Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

http://ts.utc.edu.vn/?q=nganh-tuyen-sinh/ky-thuat-co-khi-dong-luc

Thông tin Ngành KỸ THUẬT Ô TÔ

http://ts.utc.edu.vn/?q=nganh-tuyen-sinh/ky-thuat-o-to