Tác giả: 
khoa_cokhi

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - TUYỂN SINH NĂM 2020

MÃ TRƯỜNG: GHA (Hà nội); http://utc.edu.vn; Trang web tuyển sinh: http://ts.utc.edu.vn

TT

Ngành/Nhóm ngành

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển theo KQ thi THPTQG Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ THPT Tổng chỉ tiêu năm 2020
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 7520116 A00, A01, D01, D07 - - -
1 Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính 7520116-01 A00, A01, D01, D07 70 30 100
2 Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Đầu máy Toa xe, Tàu điện Metro 7520116-02 A00, A01, D01, D07 50 20 70
3 Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực 7520116-03 A00, A01, D01, D07 30 10 40
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh NGÀNH KTCKĐL ở Hà nội năm 2020 150 60 210

MÃ TRƯỜNG: GSA (Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh); http://utc2.edu.vn

TT

Ngành/Nhóm ngành

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển theo KQ thi THPTQG Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ THPT Tổng chỉ tiêu năm 2020
1 Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07 24 16 40
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh NGÀNH KTCKĐL tại Phân hiệu TP Hồ Chí Minh năm 2020 24 16 40

Quý phụ huynh và học sinh tham khảo video giới thiệu Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực của Trường Đại học GTVT - Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh

Chi tiết liên hệ tư vấn về Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực:

Hotline:

1. Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính.

     TS. Nguyễn Lâm Khánh - Trưởng Bộ môn Máy xây dựng xếp dỡ - 0914562038

      Website: http://mxd.utc.edu.vn/

     Trang Facebook: https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-m%C3%B4n-M%C3%A1y-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-x%E1%BA%BFp-d%E1%BB%A1-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-GTVT-1885714178111697/

2. Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Đầu máy Toa xe, Tàu điện Metro

    TS. Mai Văn Thắm - Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Phó Trưởng Bộ môn Đầu máy Toa xe - 0913383319

    Website: http://daumaytoaxe.utc.edu.vn/

    Trang Facebook: https://www.facebook.com/bmdmtx/

3. Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực

    TS. Khương Thị Hà - Phó trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong - 0985477788

    Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/2444257492465741/