Tác giả: 
dothanhhuyen

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG KẾT QUẢ HỌC BẠ

- Bước 1 (Chuẩn bị tài liệu):

+ Thí sinh tải PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (FILE ĐÍNH KÈM PHÍA DƯỚI), sau đó điền đầy đủ thông tin và ký nhận

+ Thí sinh scan/chụp học bạ THPT (3 trang kết quả học tập lớp 10,11,12), nếu thí sinh chưa có học bạ thì chụp màn hình học bạ điện tử hoặc ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP có xác nhận của trường THPT (FILE ĐÍNH KÈM PHÍA DƯỚI)

+ Thí sinh scan/chụp giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Bước 2: Thí sinh truy cập địa chỉ đăng ký xét tuyển sau và điền đầy đủ thông tin:

http://xettuyen.utc.edu.vn/

- Bước 3: Thí sinh nộp kèm các file minh chứng sau:

+ Bản scan/chụp học bạ THPT; Có thể thay bằng bản chụp màn hình học bạ điện tử hoặc ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP đã thực hiện ở Bước 1

+ Bản scan/chụp PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN đã thực hiện ở Bước 1

+ Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Bước 4: Thí sinh kiểm tra kỹ lại thông tin và ấn ĐĂNG KÝ

* Một số thông tin phục vụ đăng ký xét tuyển:

- Tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu của từng ngành: http://ts.utc.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh

- Ngưỡng điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển học bạ (Nhà trường sẽ Thông báo ngày 19/5/2020)

- Mã tỉnh/quận/ huyện, mã trường (FILE ĐÍNH KÈM PHÍA DƯỚI)

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

Đợt 1: Từ ngày 19/5 đến ngày 30/6/2020

Đợt 2: Thông báo sau (nếu còn chỉ tiêu)

Nguồn: http://ts.utc.edu.vn/