Tác giả: 
khoa_cokhi

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

1. Chỉ tiêu: 5.700 chỉ tiêu (tại Hà Nội: 4.200 chỉ tiêu; Phân hiệu tại TP.HCM: 1.500 chỉ tiêu)

2. Mã tuyển sinh: GHA

3. Các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, C01, D01, D03, D07, V00, V01

4. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

Nguồn: http://ts.utc.edu.vn/