Tác giả: 
khoa_cokhi

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Mã ngành xét tuyển7520114

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2021: 80

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: 

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2021

23.85

25.05

25.90

27.27

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)