Tác giả: 
khoa_cokhi

A. Lĩnh vực Đầu máy - Toa xe

1. Đỗ Đức Tuấn. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2008-04-64. Nghiên cứu cơ sở tối ưu hoá thời hạn làm việc của các bộ phận trên đầu máy diezel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam

2. Đỗ Đức Tuấn, Nghiên cứu thử nghiệm độ bền thùng xe, bệ xe và giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2010-04-111.

3. Đỗ Đức Tuấn, Nghiên cứu đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2012-04-07.

4. Đỗ Việt Dũng, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo ghi tốc độ và một số tham số vận hành cho đầu máy xe lửa (thử nghiệm lắp đặt trên đầu máy D14E), Đề tài cấp Bộ B2011-04-4, 2013.

 

B. Lĩnh vực Máy xây dựng - xếp dỡ

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CẤP BỘ DO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG - XẾP DỠ LÀM CHỦ NHIỆM

( Số liệu thống kê chưa đầy đủ )

 

TT

Năm

Tên đề tài

Mã số

chủ nhiệm đề tài

 

 

Cấp Nhà nước

 

1

1982

Xây dựng và ứng dụng các phương án hoàn thiện hệ thống bảo dưỡng-sửa chữa máy xếp dỡ cảng Hải Phòng

34B-01-03-06

Vũ Thế Lộc

2

1987

Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ để sửa chữa máy thi công-xếp dỡ

34B-02-02

Nguyễn Văn Hợp

3

1995

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chế tạo và sửa chữa máy thi công

KC-10-18

(Nhánh)

4

2004

Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam

ĐTĐL-2003/04

(Nhánh)

 

 

Cấp Bộ

 

5

1982

Nghiên cứu hiệu quả đầm lèn rung động đúc dầm BTCT DƯL thi công cầu dẫn cầu Thăng Long

Cấp Bộ GTVT

Nguyễn Văn Hợp

6

1983

Nghiên cứu cơ giới hóa xếp dỡ hàng rời ở các ga đường sắt Việt Nam.

Cấp Bộ GTVT

Nguyễn Văn Hợp

7

1985

Tối ưu hóa đội máy thi công nền đường

Cấp Bộ GTVT

Vũ Thế Lộc

8

1995

Nghiên cứu thiết kế chế thử bộ xử lý nước thải cho các trạm BTNN dùng dầu FO.

Cấp Bộ GDĐT

Nguyễn Văn Hợp

9

1997

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thiết bị nạo vét cống, kênh mương thoát nước Hà Nội

Cấp thành phố Hà Nội

Vũ Thanh Bình

10

1998

Nghiên cứu khuynh hướng phát triển Cơ khí ngành GTVT

Cấp Bộ GDĐT

Vũ Thanh Bình

11

1998

Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên MXD-XD

Cấp Bộ GDĐT

Thái Hà Phi

12

1999

Nghiên cứu thiết kế không gian nhiệt đới mini áp dụng cho hệ thống truyền động thủy lực trên MXD

Cấp Bộ GDĐT

Thái Hà Phi

13

1999

Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây nên và các giải pháp giảm thiểu.

Cấp trọng điểm thành phố Hà Nội

Thái Hà Phi

 

14

1998

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ định lượng tự động cân vật liệu trong trạm BTNN.

B97-35-32

Nguyễn Bính

15

1999

Nghiên cứu cơ động hóa trạm trộn BTNN ở Việt Nam.

B99-35-87

Nguyễn Bính

16

2000

Nghiên cứu thiết kế cải hoán máy đầm lèn tự hành bánh thép kiểu tĩnh thành kiểu rung - tĩnh kết hợp

B2000-35-109

Nguyễn Văn Vịnh

17

2003

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80-100 tấn/giờ phục vụ thi công móng đường bộ theo quy trình AASHTO

B2003-35-63.TĐ

Nguyễn Văn Vịnh

18

2003

Nghiên cứu các thông số khai thác hợp lý của thiết bị đầm lèn BTNN khai thác trong điều kiện Việt Nam

Cấp Bộ GDĐT

Thái Hà Phi

19

2006

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu

B2006-04-18

Nguyễn Văn Vịnh

20

2008

Nghiên cứu thiết kế chế thử máy đặt cầu ray MĐR-01 để thi công tầng trên đường sắt Việt Nam.

B2008-04-84 TĐ

Nguyễn Bính

21

2008

Khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động của các trạm trộn bê tông nhựa nóng đang khai thác tại Việt Nam

B2008-04-63

Nguyễn Đăng Điệm

22

2009

Nghiên cứu lựa chọn các thông số đầm lèn hợp lý khi thi công lớp móng đường bộ và đường giao thông nông thôn bằng cấp phối đồi vùng trung du Bắc bộ

B2009-04-103

Nguyễn Văn Vịnh

23

2010

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thi công cơ giới kiến trúc tầng trên khi xây dựng mới tuyến đường sắt Việt Nam

Cấp Bộ GTVT, DT 094023

Nguyễn Bính

24

2010

Nghiên cứu chọn dạng thiết bị đa năng xây dựng đường giao thông nông thôn Việt Nam

Cấp Bộ GDĐT

Thái Hà Phi

25

2010

Đề tài theo Dự án GDĐH 2 “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết máy xây dựng -xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam”

Cấp Bộ  GD & ĐT, EEC 8.8, Nguyễn Văn Vịnh

26

2011

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lắp đặt tà vẹt BTCT DƯL bằng máy, áp dụng thử nghiệm trên tuyến đường sắt Hạ Long – Cái Lân

Cấp Bộ GTVT, DT 114062, Nguyễn Bính

27

2011

Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích.

(Đang thực hiện)

B2011-04-...

Nguyễn Văn Vịnh

 

 

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

 

28

2012

Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo máy MĐR -02 lắp đặt đường sắt ở Việt Nam. (Đang thực hiện)

B2012-04-08 DA

Nguyễn Bính

 

THỐNG KÊ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ DO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU

(Số liệu thống kê chưa đầy đủ)

TT

Năm

Tên sản phẩm

Cơ quan ứng dụng

Chủ nhiệm công trình

1

1985

Thang máy nâng hàng 3 tầng – 1T

Công ty bao bì Hà Nội

Nguyễn Bính

2

1985

Khôi phục cần cẩu chân đế 5T

Cảng Dụ Nghĩa, HP

Vũ Thanh Bình

3

1986

Hoán cải cầu trục 10T

Nhà máy ô tô Uông Bí

Nguyễn Văn Hợp

4

1987

Thiết kế chế tạo lắp đặt thang máy chuyên dùng BTC

Trường Đại học GTVT

Nguyễn Bính

5

1987

Thiết kế chế tạo lắp đặt cầu trục chuyên dùng cho phân xưởng nhuộm.

Liên hợp dệt Nam Định

Nguyễn Văn Hợp

6

1987

Hoàn thiện và lắp đặt cần trục tháp 5T

Công trình khách sạn Bến Thành

Trần Quang Quý

7

1988

Thiết kế chế tạo xe nấu nhựa cơ động

Khu quản lý đường bộ 2

Nguyễn Văn Hợp

8

1989-1991

Khôi phục các trạm BTNN 30T/giờ của Nga

Khu quản lý đường bộ 2, 4, 5; Công ty Công trình GT Quảng Ninh

Nguyễn Bính

9

1989-1991

Thiết kế hoán cải nâng cấp các trạm BTNN 30T/giờ của Nga

Các khu quản lý đường bộ 2,4,5, Sở GTVT Hà Nội

Nguyễn Văn Hợp

10

1992-1995

Thiết kế và chỉ đạo chế tạo trạm trộn BTNN 30T/giờ kiểu nằm ngang

Công ty Cơ khí công trình

Vũ Thế Lộc

11

1996

Thiết kế chế tạo máy cắm bấc thấm

(Giải nhất VIFOTEC Việt Nam 1996)

Trên 50 đơn vị xây dựng đường ô tô

Trần Quang Quý

12

1997

Thiết kế chế thử, chuyển giao công nghệ chế tạo trạm trộn BTNN 80T/giờ

(Giải nhất VIFOTEC Việt Nam 1997)

Công ty Cơ khí Ô tô 1-5

(Trên 100 sản phẩm cho các công ty XD đường ô tô)

Nguyễn Văn Hợp

13

1998

Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất nhũ tương kiềm 1,2 m3/giờ

Công ty Cầu đường Hà Nội

Nguyễn Bính

14

1999

Thiết kế chế tạo lắp đặt thang máy

5 tầng (chở sách)

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Nguyễn Bính

15

2000-2005

Thiết kế chế tạo lắp đặt đầu đốt dầu FO thay thế hàng nhập ngoại ở các trạm trộn BTNN

Công ty CTGT 873, 874, Cty XD Hùng Vương….

Nguyễn Bính

16

2001

Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất nhũ tương kiềm 2 m3/giờ

Công ty Cầu đường Sài Gòn

Nguyễn Bính

17

2002

Thiết kế chuyển giao công nghệ chế tạo trạm trộn BTXM 45 m3/giờ

Công ty xây dựng Thăng Long

Nguyễn Văn Hợp

18

2005

Thiết kế chế tạo máy nấu-kẻ sơn đường ô tô

Công ty Cầu đường Bắc Ninh….

Nguyễn Bính

19

2010

Thiết kế chế tạo lắp đặt thang máy 1 T có bộ khống chế tải trọng.

(Tự nghiên cứu chế tạo)

Công ty Dược phẩm Trung Ương 1

Nguyễn Bính

20

1989

Sửa chữa phục hồi cần trục tự hành K-161 thành máy xúc gầu ngoạm

Công ty than

Cẩm Phả

Nguyễn Đăng Điệm

(Tham gia)

21

1993

Thiết kế chế tạo lu rung chân cừu kiểu kéo theo

CT cơ giới và xây lắp 17-LICOGI

Nguyễn Đăng Điệm

(Tham gia)

 

 

C. Lĩnh vực Cơ khí ô tô

1. Đào Mạnh Hùng. Nghiên cứu xác định nguyên nhân và các giải pháp kỹ thuật phòng, chống cháy, nổ đối với ô tô và xe máy. Mã số: 04-2012/ĐTĐL.

2. Ảnh hưởng của yếu tố phương tiện và đường đến ổ định lật ngang của ô tô khách giường nằm hai tầng, Đề tài hợp tác nghiên cứu với Cục Đăng kiểm Việt nam, 2014.

3. Thiết kế, chế tạo và lắp ráp ô tô tải nhỏ phục vụ giao thông ở vùng nông thôn, miền múi Việt nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ trọng điểm, 2004.

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của biên dạng mặt đường đến tải trọng động tác dụng lên ô tô, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 2005

5. Trần Văn Như. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống treo điều kiển bán tích cực trên ô tô tải nặng để giảm thiểu tải phá hủy đường, Đề tài NCKH cấp bộ, 2006.

6. Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thiết Lập, Thiết kế lắp đặt hệ thống hybrid trên ô tô con, Đề tài cấp Bộ 2008