• ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 TỪ XA - KHOA CƠ KHÍ ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • 980 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHO 05 NGÀNH ĐÀO TẠO - KHOA CƠ KHÍ UTC
  • Khoa Cơ khí chúc mừng năm mới 2020
  • Đội bóng cán bộ giảng viên Khoa Cơ khí vô địch sau 18 năm
  • Hội thao sinh viên Khoa Cơ khí năm 2019