ĐÀO TẠO TIẾN  SỸ

Ngành:           Kỹ thuật cơ khí động lực        Mã ngành:        62.52.01.16

Giảng viên trong khoa bảo vệ luận án tiến sỹ

Lễ trao bằng tiến sỹ, thạc sỹ năm 2013.