NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Theo chiến lược phát triển trường Đại học GTVT đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt, Trường Đại học GTVT sẽ trở thành trường Đại học đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế để trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước.

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử là đào tạo các kỹ sư Cơ điện tử có năng lực, giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo và tự động hóa trong các hệ thống sản xuất công nghiệp, có khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Tạo cho sinh viên một môi trường giáo dục toàn diện thông qua các chương trình học tiên tiến của ngành Kỹ thuật cơ điện tử, kết quả đào tạo được mong đợi là nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử được xây dựng theo hướng kỹ thuật, nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ bản và tư duy tổng hợp, có tính hệ thống về cơ học, điện, điện tử, điều khiển, công nghệ thông tin; có kỹ năng sử dụng các công cụ mô hình hoá và mô phỏng trong tích hợp, tối ưu hoá cấu trúc và chức năng của hệ thống trong thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì các thiết bị cơ điện tử trong các hệ thống sản xuất và các phương tiện giao thông vận tải; đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao về Cơ điện tử cho đất nước.

  • Kỹ sư Kỹ thuật Cơ điện tử phải nắm vững những kiến thức cơ bản, cơ sở về cơ khí, điện, điện tử và kỹ năng điều khiển tự động hóa.
  • Xây dựng được phần cứng, phần mềm để điều khiển được các máy móc, thiết bị tự động và các phương tiện giao thông vận tải.
  • Vận hành, sử dụng và bảo trì các hệ thống tự động điều khiển của thiết bị giao thông vận tải, thiết bị thi công.
  • Thiết kế cải tiến các loại thiết bị máy móc thi công, phương tiện giao thông vận tải.

2. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư 07/2015)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, người học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có tri thức và kỹ năng về thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy và các trang thiết bị thuộc Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Cụ thể như sau:

2.1. Kiến thức

Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức, cụ thể như sau:

2.1.1. Khối kiến thức chung

- Vận dụng được các kiến thức về những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, trong học tập và lao động nghề nghiệp;

- Hiểu được nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh cách mạng, các bài học về lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam để có nhận thức và hành động đúng trong thực tiễn;

- Hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Xã hội và Nhân văn;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng;

- Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc;

- Có trình độ ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.1.2. Khối kiến thức chung trong lĩnh vực kỹ thuật

- Có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành;

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành.

2.1.3. Khối kiến thức chung của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

        - Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Cơ điện tử, cụ thể: tính toán thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, khai thác, bảo dưỡng kỹ thuật các hệ thống cơ điện tử hoặc các loại sản phẩm cơ điện tử; Vận dụng tốt các kiến thức điều khiển: PLC, vi điều khiển, Robot, cảm biến, xử lý ảnh công nghiệp…

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng phân tích một vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp. Từ đó thiết kế, thực hiện và đánh giá một hệ thống, một quá trình, một thành phần, hoặc một chương trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn. Cụ thể như sau:

- Có kỹ năng tính toán, thiết kế máy móc, thiết bị trong lĩnh vực cơ điện tử. Nghiên cứu và triển khai các hệ thống cơ điện tử trong công nghiệp, phân tích yêu cầu, thiết kế các hệ thống cơ điện tử, các bộ điều khiển, đảm bảo chất lượng trong các dây truyền sản xuất tích hợp, điều khiển và nghiên cứu thiết kế tối ưu quỹ đạo cho robot công nghiệp ...

- Có kỹ năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các dây truyền sản xuất tích hợp, các hệ thống điều khiển PLC,...

2.2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành.

- Có kỹ năng phân tích được chi phí sản xuất của sản phẩm thiết kế.

- Có kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo qua lời nói, hình ảnh, các bản vẽ kỹ thuật và các phần mềm chuyên ngành. Có kỹ năng giao tiếp (trong đó có giao tiếp bằng ngoại ngữ), kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày văn bản.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.

- Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong khoa học thiết kế.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 155 tín chỉ

4. Chương trình đào tạo: