ĐẢNG BỘ KHOA

Bí thư Đảng ủy: PGS. TS Lê Hoài Đức.

Phó Bí thư Đảng ủy: PGS. TS Trần Ngọc Hiền.