Tác giả: 
khoa_cokhi

Cấp học bổng của Quỹ khuyến học truyền thống Sinh viên Giao thông Việt Nam năm 2021 cho 20 sinh viên hệ CQ khóa 58, 59, 60, 61 có thành tích học tập và rèn luyện tốt năm học 2020-2021