Tác giả: 
khoa_cokhi

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP, RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2018-2019

Nhà Trường đã quyết định khen thưởng cho 75  sinh viên Khoa Cơ khí có thành tích học tập, rèn luyện trong năm học 2018-2019. Trong đó có 01 sinh viên Xuất sắc được nhận Giấy khen và 200.000 đồng; 10 sinh viên Giỏi được nhận Giấy khen và 100.000 đồng; 64 sinh viên Khá được nhận Giấy khen của Nhà Trường.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí xin chúc mừng các em, chúc các em trong năm học 2019-2020 đạt được nhiều thành tích cao hơn.

TM Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí

          Phó Trưởng Khoa

        TS. Mai Văn Thắm