Tác giả: 
dinhthanhhuyen
 
Nhằm trao đổi NCKH giữa các giảng viên trong Khoa, BCN Khoa tổ chức Buổi Seminar cấp Khoa về chủ đề "Ổn định lật ngang của phương tiện giao thông", các báo cáo trong buổi Seminar bao gồm:  
1/ Báo cáo: Ổn định lật ngang của ô tô có kể đến đàn hồi của hệ thống treo và lốp - PGS. TS. Nguyễn Văn Bang. Thời gian: 9h00 - 9h20.
2/ Báo cáo: Ảnh hưởng của tải lỏng đến tính ổn định lật ngang của ô tô - PGS. TS. Trần Văn Như, Thời gian: 9h20 - 9h40.
3/ Báo cáo: Hệ thống chống lực ngang tích cực - TS. Vũ Văn Tấn, Thời gian: 9h40 - 10h10
4/ Báo cáo: Ổn định ngang toa xe di chuyển qua đường cong - ThS. Nguyễn Trung Hiếu, Thời gian: 10h10 - 10h30.
5/ Thảo luận: 60ph
 
Thời gian bắt đầu: 9h00, sáng thứ 2, ngày 11/11
Địa điểm: Bộ môn Cơ khí ô tô - phòng 603A6.
 
Kính mời các thầy cô Giảng viên trong Khoa quan tâm tham dự.   
 
Trân trọng,
BCN Khoa

 

Danh mục: