Tác giả: 
khoa_cokhi

HỘI THẢO TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ THEO CDIO

Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí đã tổ chức Buổi Hội thảo "Triển khai xây dựng đề cương chi tiết, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo CDIO". Buổi hội thảo đã diễn ra sôi nổi, với các trình bày của các thành viên trong Ban thư ký CDIO của Nhà Trường, với mục tiêu triển khai tới toàn thể Giảng viên trong Khoa Cơ khí, theo kế hoạch Nhà Trường để trong năm học 2020-2021 sẽ triển khai xây dựng đề cương chi tiết cho từng học phần trong chương trình đào tạo các Ngành, chuyên ngành do Khoa Cơ khí quản lý. Một số hình ảnh trong buổi hội thảo: