NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

1. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí

2. Mã ngành:7520103

3. Trình độ đào tạo: Đại học 4 năm cấp bằng Cử nhân kỹ thuật (140 tín chỉ); 5 năm cấp bằng Kỹ sư (180 tín chỉ)

4. Mục tiêu đào tạo

       4.1. Mục tiêu chung

a) Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh và hội nhập quốc tế.

b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, tính toán thiết kế, chế tạo, lắp ráp các trang thiết bị trong lĩnh vực cơ khí; có kỹ năng sử dụng các công cụ mô hình hoá và mô phỏng, tối ưu hoá cấu trúc và chức năng của hệ thống trong thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí trong các hệ thống sản xuất và các phương tiện giao thông vận tải; đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao về kỹ thuật Cơ khí cho đất nước, khu vực và thế giới.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí có thể:

-         MT1: Có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên để đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

-         MT2: Có kiến thức về kỹ thuật cơ khí và các kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

-         MT3: Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác; có ý thức và khả năng học tập suốt đời.

-         MT4: Có hiểu biết về các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

5. Chuẩn về kỹ năng (Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,… ;Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, …)

5.1. Chuẩn kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng phân tích một vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp, từ đó thiết kế, thực hiện và đánh giá một hệ thống, một quá trình, một thành phần, hoặc một chương trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn. Cụ thể như sau:

- Có kỹ năng tạo lập, đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật;

- Có kỹ năng thiết kế, lập quy trình công nghệ gia công, chế tạo các  máy, thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí;

- Có kỹ năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống liên quan đến chuyên ngành được đào tạo;

- Có kỹ năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống; có kỹ năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao hoặc các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao;

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành;

- Có kỹ năng lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thiết kế và sản xuất; triển khai quy trình sản xuất cơ khí;

- Có kỹ năng phân tích được chi phí sản xuất của sản phẩm thiết kế.

5.2. Kỹ năng mềm

Có kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo qua lời nói, hình ảnh, các bản vẽ kỹ thuật và các phần mềm chuyên ngành. Có kỹ năng giao tiếp (trong đó có giao tiếp bằng ngoại ngữ), kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày văn bản.

6. Chuẩn về thái độ (Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ; Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc)

6.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

6.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.

Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong khoa học thiết kế.

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

Chương trình đào tạo đại học của các trường đại học có uy tín trên thế giới về ngành GTVT nói chung và Kỹ thuật Cơ khí nói riêng như Đại học tổng hợp California (Mỹ); University of Florida (Mỹ), Đại học Giao thông Tây Nam (Trung Quốc), ...

Các tài liệu (textbook) chuẩn mực về các lĩnh vực Cơ khí đang được sử dụng phổ biến trên các trường đại học của Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Trung Quốc…

8. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện, chuyên viên, biên tập viên, ... tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ, các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực cơ khí;

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thiết kế, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn sau khi ra trường.

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình sau đại học ở nước ngoài.

9. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn sau khi ra trường.

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình sau đại học ở nước ngoài.

10. CÁC CHUYÊN NGÀNH:

10.1. Chuyên ngành Công nghệ chế tạo cơ khí

10.1.1.  Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo các thiết bị, các sản phẩm cơ khí.

10.1.2. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị chế tạo, sản xuất cơ khí, các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

10.2. Chuyên ngành Tự động hoá thiết kế cơ khí

10.2.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành, có khả năng lập trình để tính toán tạo ra các phần mềm CAD, CAM, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cho thiết kế và gia công trên máy CNC trong ngành cơ khí nói chung và cơ khí giao thông vận tải nói riêng.

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành có khả năng tính toán thiết kế, phân tích công nghệ, lập trình gia công. Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD/CAM/CAE ứng dụng để thiết kế, phân tích, lập quy trình công nghệ gia công trên máy CNC.

10.2.2. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp chế tạo, lắp ráp cơ khí, các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.