CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CHUYÊN NGÀNH:  KỸ THUẬT ĐẦU MÁY XE LỬA, TOA XE

                                                 MÃ SỐ: 9520116

         1. Mục tiêu đào tạo

         Mục tiêu của chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành KỸ THUẬT ĐẦU MÁY  TOA XE là đào tạo những cán bộ khoa học có trình độ về lý thuyết, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực kết cấu tính toán, truyền động và điều khiển, động lực học đầu máy toa xe, kết cấu tính toán hãm đoàn tầu, kỹ thuật chế tạo toa xe, lắp ráp đầu máy…, thực hiện và  hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

         2. Thời gian đào tạo

  • 3 năm tập trung liên tục - Đối với người có bằng thạc sỹ.
  • 4 năm tập trung liên tục - Đối với người có bằng đại học
  • Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định phù hợp với qui định của qui chế đào tạo tiến sỹ (10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009) 

         3. Đối tượng và hình thức đào tạo

Các điều kiện

Các qui định cụ thể

Ghi chú

Văn bằng

- Có bằng thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật đầu máy toa xe

    hoặc:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với các chuyên ngành: Đầu máy, Toa xe, Đầu máy toa xe và Tàu điện metro

 

Ngành học phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật đầu máy toa xe đăng ký dự tuyển

Các chuyên ngành : Đầu máy, Toa xe, Đầu máy toa xe và Tàu điện metro

 

Kết quả học tập

Loại khá trở lên

 

Kinh nghiệm chuyên môn

- Có một bài luận về dự định nghiên cứu như quy định tại khoản 2 điều 8 của quy chế 10/2009 ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh.

 

Ngoại ngữ

Tiếng Anh  : đủ trình độ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn, phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

 

Sức khỏe

Có đủ sức khoẻ để học tập

 

Các điều kiện khác

- Được cơ quan quản lý nhân sự hoặc nhà trường giới thiệu.

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà trường.

 

            

  4. Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận NCS

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)

Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận

1

- Độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật đầu máy

- Đánh giá độ bền, độ bền mỏi

GS- TS. Đỗ Đức Tuấn

01-02 NCS của một khóa

2

 

Động lực học và sức kéo đoàn tầu

PGS- TS. Nguyễn Văn Chuyên

01-02 NCS của một khóa

 

3

 

Hãm đoàn tầu và bảo dưỡng sửa chữa toa xe

PGS- TS. Vũ Duy Lộc

01-02 NCS của một khóa

4

Kết cấu tính toán toa xe và động lực học đoàn tầu

 

PGS.TS. Lê Văn Doanh

01-02 NCS của một khóa

5

Truyền động, điều khiển và chẩn đoán kỹ thuật đầu máy

 

PGS.TS. Đỗ Việt Dũng

01-02 NCS của một khóa

6

Động lực học đoàn tầu

GS.TSKH. Lã Ngọc Khuê

01-02 NCS của một khóa

7

Sức kéo đoàn tầu

PGS.TSKH. Lại Ngọc Đường

01-02 NCS của một khóa

8

Kết cấu tính toán và độ tin cậy toa xe

PGS.TS Lê Văn Học

01-02 NCS của một khóa

9

Kết cấu tính toán và Động lực học ĐMTX

TS. Nguyễn Hữu Dũng

01-02 NCS của một khóa

10

Động lực học

TS. Phạm Trường Thắng

01-02 NCS của một khóa

5. Chương trình đào tạo

         Chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật đầu máy toa xe gồm 3 phần:

         Phần 1: Các học phần bổ sung (cho những người chưa có bằng thạc sỹ): 34  tín chỉ.

         Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sỹ (8 tín chỉ), 03 chuyên đề tiến sỹ (2 tín chỉ một chuyên đề )

         Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sỹ.

         5.1. Danh mục các học phần cần bổ sung trong chương trình đào tạo thạc sỹ (đối với NCS chưa có bằng thạc sỹ) đảm bảo khối lượng 34 tín chỉ.

   Các học phần  cần học bổ sung trong chương trình đào tạo tiến sỹ (đối với người chưa có bằng thạc sỹ) bao gồm toàn bộ các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe.

5.2. Danh mục các học phần ở trình độ tiến sỹ (có học phần bắt buộc và tự chọn) với khối lượng là 8 tín chỉ.(Dành cho các NCS có bằng Ths. ở chuyên ngành gần hoặc ThS.đúng chuyên ngành nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm hoặc bằng ThS. Do cơ sở khác cấp)

STT

Các học phần ở trình độ tiến sỹ

Số tín chỉ

Yêu cầu

Ghi chú

A

Học phần bắt buộc

 

 

 

1

Kết cấu tính toán đầu máy toa xe

2

 

 

2

Sức kéo và hãm đoàn tầu

2

 

 

3

Động lực học đoàn tầu

2

 

 

    B

Học phần tự chọn

( Chọn 01 trong 02 học phần)

4

Truyền động và điều khiển đầu máy

2

 

 

5

Công nghệ chế tạo đầu máy toa xe

2

 

 

       5.3. Danh mục các chuyên đề tiến sỹ đảm bảo khối  lượng 2 tín chỉ một chuyên đề .Sau mỗi năm ,ngân hàng chuyên đề tiến sỹ sẽ được bổ sung cho phù hợp với nhu cầu nghiên cứu

STT

Các chuyên đề tiến sỹ

Mục tiêu

Yêu cầu

 

1

Tổng hợp các phương pháp tự động điều khiển và phân tích đánh giá hệ thống truyền động và điều khiển đầu máy diesel

Trang bị cho NCS phương pháp phân tích đánh giá hệ thống truyền động và điều khiển đầu máy diesel

NCS phải có  những kiến thức  cơ bản của môn học “ Truyền động đầu máy “

 

2

Phương pháp xây dựng và khảo sát mô hình toán học của hệ thống truyền động và điều khiển tự động đầu máy diesel

Trang bị cho NCS phương pháp xây dựng mô hình toán học và khảo sát hệ thống truyền động và điều khiển đầu máy diesel qua mô hình mô phỏng hệ thống

NCS phải có  những kiến thức  cơ bản của môn học “ Truyền động đầu máy “ và “ Tự động hoá điều khiển đầu máy diesel”

3

Biện pháp nâng cao chất lượng toa xe, kéo dài thời gian làm việc toa xe

Nghiên cứu hoàn thiện kết cấu, sử dụng vật liệu có độ bền cao trong chế tạo toa xe; sử dụng công nghệ tiên tiến trong chế tạo toa xe

NCS cần phải nắm được những yêu cầu thiết kế chế tạo toa xe hiện đại, kết cấu toa xe hiện đại

4

Biện pháp nâng cao an toàn vận hành đoàn tàu

- Đặc điểm vận hành đoàn tàu (cao tốc)

- Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến an toàn vận hành đoàn tàu

- NCS nắm vững những kiến thức cơ bản về tính toán hãm, động lực, sức bền.

- Những yêu cầu cơ bản của thiết bị hãm, bầu dầu

5

Nghiên cứu các vấn đề động lực học của đầu máy.

Trang bị cho NCS các kiến thức về bài toán dao động theo các phương thẳng đứng và nằm ngang.

- Động lực học quá trình tiếp xúc giữa bánh xe và đường ray.

- Ảnh hưởng của nền đường đến tính năng động lực học của đầu máy.

- Vấn đề an toàn chuyển động trên đường thẳng và trên đường cong.

Cần phải có kiến thức về toán học và cơ học. Giải các hệ phương trình vi phân có số bậc cao, số hệ phương trình vi phân cấp [n x n] lớn bằng máy tính thông qua các phần mềm chuyên dụng.

6

Nghiên cứu các vấn đề về sức kéo đoàn tầu.

- Nghiên cứu nguồn động lực tạo ra sức kéo.

- Sự sản sinh sức cản.

- Sự sản sinh lực hãm.

- Giải các bài toán chuyển động đoàn tầu khi kéo, hãm, chạy đà.

- Giải các bài toán về tính toán trọng lượng đoàn tầu, xây dựng đồ thị Tấn-Km.

- Xác định tiêu hao năng lượng cho đoàn tầu.

Kết hợp giữa lý luận và thực nghiệm để giải quyết các vấn đề về sức kéo.

Nắm vững kết cấu thành phần đoàn tầu, kết cấu cơ sở hạ tầng để tìm ra mối quan hệ giữa sức kéo, sức cản và sức hãm.

7

Ổn định vận động rắn bò toa xe

Trình bày về bản chất chuyển động rắn bò. Thiết lập phương trình chuyển động rắn bò ( trục bánh, giá chuyển và toa xe), xác định điều kiện ổn định vận động rắn bò, xác định ảnh hưởng của các thông số động học và kết cấu tới tính ổn định vận động rắn bò

- Nắm vững các kích thích gây ra dao đọng ngang của đoàn tàu.

- Nghiên cứu các biện pháp ổn định ngang

8

Xác định điều kiện bổ xung chống trật bánh toa xe dưới tác dụng của lực dọc

Trình bày các trạng thái mất ổn định của toa xe khi chịu tác dụng của lực dọc vượt quá trạng thái tới hạn , xác định lực dọc tới hạn và tham số ảnh hưởng tới lực dọc tới hạn, xác định điều kiện bổ sung đánh giá điều kiện chống trật bánh của toa xe.

- Nghiên cứu các trạng thái tiếp xúc giữa gờ bánh xe và ray.

- Phương pháp tính toán lực dọc tới hạn và các điều kiện chống trật bánh

5.4. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sỹ:

         - Theo quy định chung tại điều 19 và điều 20 của 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009.

  6. Quy định bài báo công bố:

         Danh mục các tạp chí trong nước và nước ngoài quy định cho NCS chuyên ngành  Kỹ thuật Đầu máy Toa xe được lấy theo danh mục tạp chí do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà Nước công bố.