NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

1. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Nhiệt (Heat Engineering)

2. Mã ngành: 7520115

3. Trình độ đào tạo: Đại học 4 năm cấp bằng Cử nhân kỹ thuật (140 tín chỉ); 5 năm cấp bằng Kỹ sư (180 tín chỉ)

4. Mục tiêu đào tạo

4.1. Mục tiêu chung

          Chương trình Kỹ thuật nhiệt được xây dựng theo hướng kỹ thuật, nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân/kỹ sư có kiến thức, kỹ năng cơ bản về toán và khoa học cơ bản; các kiến thức về cơ khí, điện, điện tử, điều khiển, tự động hóa để giúp người học có kiến thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cơ – điện – năng lượng nói chung và lĩnh vực nhiệt lạnh nói riêng.

4.2. Mục tiêu cụ thể

    Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật nhiệt có thể:

  •       MT1: Có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, các kiến thức về cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa phù hợp với lĩnh vực nhiệt lạnh, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
  •       MT2: Nắm được bản chất của các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh để tính toán, thiết kế, mô phỏng, chế tạo, vận hành và bảo trì các hệ thống cung cấp nhiệt, hệ thống sấy, hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí và thông gió kèm theo các kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nhiệt - lạnh.
  •      MT3: Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng ngoại ngữ và kỹ năng xã hội cần thiết để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế. Có ý thức vả khả năng học tập suốt đời.
  •      MT4: Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo; có phẩm chất cá nhân và sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

5. Chuẩn về kỹ năng

5.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng phân tích một vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp. Từ đó thiết kế, thực hiện và đánh giá một hệ thống, một quá trình, một thành phần, hoặc một chương trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn. Cụ thể như sau:

- Có kỹ năng tính toán, thiết kế máy móc, thiết bị trong lĩnh vực nhiệt - lạnh như các hệ thống lạnh, hệ thống cung cấp nhiệt, hệ thống điều hòa không khí và thông gió;

 - Có kỹ năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống cung cấp nhiệt;

 - Có kỹ năng bóc tách khối lượng vật tư, lập dự toán, hồ sơ thầu và tổ chức thi công các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống cung cấp nhiệt;

5.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực nhiệt - lạnh qua lời nói, hình ảnh và các phần mềm Multimedia. Có kỹ năng giao tiếp (trong đó có giao tiếp bằng ngoại ngữ), kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày văn bản.

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành.

- Có kỹ năng phân tích được chi phí sản xuất của sản phẩm thiết kế.

6. Chuẩn về thái độ.

6.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và các phong công nghiệp.

6.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

      - Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.

     - Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong khoa học thiết kế.

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Tham khảo chương trình đào tạo đại học của các trường đại học có uy tín trong nước và trên thế giới về ngành GTVT nói chung và ngành Kỹ thuật Nhiệt nói riêng như Đại học tổng hợp California (Mỹ); University of  Florida (Mỹ); Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Điện lực, v.v…

- Sử dụng các tài liệu (textbook) chuẩn mực về các lĩnh vực Kỹ thuật nhiệt đang được sử dụng phổ biến tại các trường đại học của Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Trung Quốc v.v…

8. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các Công ty, các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điều hòa không khí, hệ thống lạnh

- Các công ty cựu SV đang công tác: Công ty LG Electronic Hải phòng, Công ty Misumitsu Electronic Việt Nam, Công ty Samsung, Công ty Daikin Việt Nam, Công ty điều hòa không khí Carrier, Công ty điện tử Panasonic

 - Làm việc trong các nhà máy, nhà thầu Cơ điện lạnh: Công ty CP Dịch vụ & kỹ thuật Cơ điện lạnh REE, Công ty CP kỹ nghệ lạnh SEAREICO, Công ty CP cơ điện Hawee, Công ty CP kỹ thuật SIGMA, Công ty CP kỹ thuật công trình Việt nam, Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà PMC

9. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn sau khi ra trường.

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình sau đại học.