CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT Ô TÔ - MÁY KÉO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ỨNG DỤNG
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
MÃ SỐ: 60.52.01.16

(Áp dụng từ khóa 22.2)

                 

TT

MÔNHỌC

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

Giảng trên lớp

Thực hành

Tự học, tự NC

HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

LT

TL

TH

Lý thuyết

Thảo luận

Thí nghiệm

Bài tập

Thực hành

I

Học kỳ I

 

19

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chung

 

5

 

 

 

 

 

1

Triết học

MLN451.03

3

30

30

0

90

 

2

Tiếng Anh

ANH451.02

2

15

30

0

60

 

 

Cơ sở ngành bắt buộc

 

14

 

 

 

 

 

3

Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm

CKO451.03

3

30

30

0

90

 

4

Điều khiển tự động trong cơ khí

KTM451.03

3

30

30

0

90

 

5

Cơ kỹ thuật nâng cao

TKM451.03

3

30

30

0

90

 

6

Truyền nhiệt ứng dụng

KTN451.03

3

30

30

0

90

 

7

Các kỹ thuật tính toán và lập trình

MHT451.02

2

15

0

30

60

 

II

Học kỳ II

 

20

 

 

 

 

 

 

Chuyên môn ngành bắt buộc

 

8

 

 

 

 

 

8

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật

DTX451.03

3

30

30

0

90

 

9

Truyền động nâng cao trong cơ khí

MXD451.02

2

15

30

0

60

 

10

Ma sát, bôi trơn và mài mòn

DCO451.03

3

30

30

0

90

 

 

Chuyên sâu: Kỹ thuật ô tô máy kéo

 

12

 

 

 

 

 

11

Động lực học ô tô – máy kéo

CKO452.03

3

30

30

0

90

 

12

Thí nghiệm ô tô – máy kéo

CKO453.03

3

30

30

0

90

 

13

Khai thác kỹ thuật ô tô – máy kéo

CKO454.03

3

30

0

30

90

 

14

Tối ưu hóa kết cấu ô tô – máy kéo

CKO455.02

2

15

30

0

60

 

15

Tính toán các mối ghép bôi trơn màng mỏng trên ô tô – máy kéo

CKO456.02

2

15

30

0

60

 

16

Hệ thống truyền lực ô tô – máy kéo

CKO457.02

2

15

30

0

60

 

17

Truyền động thủy lực-khí nén trên ô tô – máy kéo

CKO458.02

2

15

30

0

60

 

18

Tuổi bền, độ tin cậy của ô tô – máy kéo

CKO459.02

2

15

30

0

60

 

19

Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô – máy kéo.

CKO460.02

2

15

30

0

60

 

20

Tự động điều khiển trên ô tô – máy kéo

CKO461.02

2

15

30

0

60

 

21

Dao động và rung ồn trong ô tô – máy kéo

CKO462.02

2

15

30

0

60