LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

        Khoa Cơ khí được thành lập vào tháng 12 năm 1963, gồm 03 bộ môn: Đầu máy Toa xe, Máy xây dựng xếp dỡ, Tàu thuỷ.

        Năm 1998, Khoa được tách thành Khoa Cơ khí và Khoa Điện – Điện tử.

       Trải qua quá trình hơn 57 năm xây dựng và phát triển, khoa Cơ khí đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Hai (2004)… Nhiều tập thể, cá nhân trong Khoa được nhận Huân, Huy chương các loại…

       Từ lớp tại chức Đầu máy Toa xe khai giảng đầu tiên cho đến nay đã có hàng vạn Kỹ sư, hàng trăm thạc sỹ và Tiến sỹ tốt nghiệp ra trường. Khoa Cơ khí đã, đang liên tục phát triển và trưởng thành, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý cho đất nước.

        Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Khoa cũng đã phát huy thế mạnh khoa học công nghệ, nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất đã được xã hội ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Một số công trình tiêu biểu đạt giải Vifotec như Máy ép cọc bấc thấm, trạm trộn bê tông nhựa nóng…

          Hiện nay, Khoa Cơ khí gồm 08 bộ môn với tổng số 86 cán bộ giảng viên và VPK gồm 02 chuyên viên. Trong đó có 84 giảng viên gồm 01 GS, 14 PGS, 35 TS, 34 Thạc sỹ. Giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên là 50 (đạt tỷ lệ 59,52%). Quy mô đào tạo hàng năm hơn 3.100 sinh viên, học viên các hệ.

          Hàng năm cán bộ giảng viên Khoa Cơ khí thực hiện khoảng 03 đề tài cấp Quốc gia, 05 đề tài cấp Bộ, 20 đề tài cấp Trường. Công bố trên nhiều bài báo quốc tế thuộc SCI, SCIE, ISI, Scopus, nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và trên 15 báo cáo tại các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.