ĐẢNG BỘ KHOA CƠ KHÍ

Bí thư Đảng ủy: PGS.TS. Trần Ngọc Hiền.

Phó Bí thư Đảng ủy: TS. Trương Minh Thắng

Hiện nay Đảng bộ Khoa Cơ khí có 62 Đảng viên sinh hoạt tại 08 chi bộ (trong đó 01 chi bộ sinh viên). Tập thể cán bộ Đảng viên trong Khoa luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị, đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, vì vậy tình hình tư tưởng, chính trị trong Khoa ổn định, toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, học tập. Công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sinh viên được quan tâm thường xuyên đã tạo nên khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

100% các đảng viên trong đảng bộ đều tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương, Thành ủy, các buổi nói chuyện về tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo kế hoạch của Đảng ủy Trường triển khai.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Khoa nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch về các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, Đảng ủy luôn coi trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Khoa. Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa thường xuyên làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để nghe báo cáo về tình hình hoạt động và chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đoàn thể chính trị trong Khoa được củng cố về tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động, động viên đoàn viên, hội viên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm. Các bộ môn trong Khoa đã đẩy mạnh các hoạt động về hợp tác với các doanh nghiệp để tìm kiếm các cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra Trường. Liên chi Đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường, Thành Đoàn và Đoàn trường tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp như: “Ngày hội sinh viên thủ đô sáng tạo”, ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm...

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Các phòng trào hành động cách mạng như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”; Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được Liên chi đoàn Khoa triển khai với nhiều nội dung, hình thức, cách làm hiệu quả, có trọng tâm và phù hợp với nhu cầu của ĐVTN. Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, khơi gợi niềm đam mê, hứng thú trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên tìm tòi, xây dựng cho mình phương pháp học tập hiệu quả.