THÀNH TÍCH VÀ PHẦN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ khí và nhiều tập thể, cá nhân trong Khoa đã nhận được các phần thưởng cao quý của Nhà nước.

- Huân chương lao động hạng Ba (1998).

- Huân chương lao động hạng Hai (2004).