LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

Bí thư: ThS. Phạm Văn Khá

FB group: LCD Khoa Cơ Khí - Trường ĐH GTVT

·        Quy mô hoạt động:

 Liên chi đoàn khoa Cơ khí quản lý 37 chi đoàn với khoảng 2200 đoàn viên. Trong đó, có 36 chi đoàn sinh viên và 01 chi đoàn giảng viên.

·        Nhiệm vụ:

-         Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Khoa.

-         Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tập hợp, thu hút và định hướng giá trị cho ĐVTN trong khoa.

-         Tham gia xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng học tập và NCKH trong sinh viên.

-         Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, bồi dưỡng phát triển Đảng trong đoàn viên.  

·        Các hoạt động nổi bật:

Giải bóng đá sinh viên Khoa Cơ khí:

 

Bồi dưỡng phát triển Đảng:

                       

Hoạt động tiếp sức mùa thi: