CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT MÁY XÂY DỰNG - XẾP DỠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ỨNG DỤNG
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
MÃ SỐ: 60.52.01.16

(Áp dụng từ khóa 22.2)

                 

TT

MÔNHỌC

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

Giảng trên lớp

Thực hành

Tự học, tự NC

HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

LT

TL

TH

Lý thuyết

Thảo luận

Thí nghiệm

Bài tập

Thực hành

I

Học kỳ I

 

19

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chung

 

5

 

 

 

 

 

1

Triết học

MLN451.03

3

30

30

0

90

 

2

Tiếng Anh

ANH451.02

2

15

30

0

60

 

 

Cơ sở ngành bắt buộc

 

14

 

 

 

 

 

3

Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm

CKO451.03

3

30

30

0

90

 

4

Điều khiển tự động trong cơ khí

KTM451.03

3

30

30

0

90

 

5

Cơ kỹ thuật nâng cao

TKM451.03

3

30

30

0

90

 

6

Truyền nhiệt ứng dụng

KTN451.03

3

30

30

0

90

 

7

Các kỹ thuật tính toán và lập trình

MHT451.02

2

15

0

30

60

 

II

Học kỳ II

 

20

 

 

 

 

 

 

Chuyên môn ngành bắt buộc

 

8

 

 

 

 

 

8

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật

DTX451.03

3

30

30

0

90

 

9

Truyền động nâng cao trong cơ khí

MXD451.02

2

15

30

0

60

 

10

Ma sát, bôi trơn và mài mòn

DCO451.03

3

30

30

0

90

 

 

 

Chuyên sâu: Kỹ thuật máy xây dựng

 

12

 

 

 

 

 

12

Động lực học máy xây dựng

MXD452.02

2

15

30

0

60

 

13

Máy thi công chuyên dùng trong xây dựng theo công nghệ tiên tiến

MXD453.02

2

15

30

0

60

 

14

Ứng dụng các phần mềm trong thiết kế, khai thác máy xây dựng

MXD454.02

2

15

30

0

60

 

15

Tổ chức tối ưu công tác sửa chữa máy xây dựng

MXD455.02

2

15

30

0

60

 

16

Tổ chức quản lý và khai thác máy xây dựng

MXD456.02

2

15

30

0

60

 

17

Ảnh hưởng của môi trường khai thác đến độ bền và tuổi thọ của máy xây dựng

MXD457.02

2

15

30

0

60

 

 

Luận văn thạc sỹ

 

9

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

48