Tác giả: 
dothanhhuyen

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ GIAO LƯU TIẾNG HÁT THẦY VÀ TRÒ KHOA CƠ KHÍ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11