Tác giả: 
khoa_cokhi

CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Cơ Khí xin chúc mừng các bạn sinh viên có tên trong danh sách, chúc các bạn sinh viên khoa Cơ Khí học tập tốt gắt hái nhiều thành quả hơn nữa❤️❤️