Tác giả: 
khoa_cokhi

Khoa Cơ khí được thành lập vào năm 1963, là một trong những khoa đầu tiên của Trường đại học Giao thông vận tải, khoa Cơ khí đóng góp cho nền công nghiệp nước nhà rất nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay, toàn Khoa Cơ khí có 08 bộ môn với 88 người. Trong đó có 14 PGS. TS, 34 TS; 40 thạc sỹ.

Khoa đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực: Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật Nhiệt và Kỹ thuật Cơ khí. Quy mô đào tạo toàn khoa hiện nay khoảng hơn 3200 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Năm 2022 Khoa Cơ khí tuyển sinh đại học với 690 chỉ tiêu với 4 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07.

1. Kỹ thuật cơ khí động lực:

 •        - Mã xét tuyển: 7520116

 •        - Theo kết quả thi TNTHPT năm 2022 và tuyển thẳng: 95 chỉ tiêu

 •        - Theo kết quả học bạ THPT: 55 chỉ tiêu

 •         - Theo kết quả ĐGTD năm 2022 của ĐHBKHN: 20 chỉ tiêu

2. Kỹ thuật cơ điện tử:

       - Mã xét tuyển: 7520114

        - Theo kết quả thi TNTHPT năm 2022 và tuyển thẳng: 60 chỉ tiêu

        - Theo kết quả ĐGTD năm 2022 của ĐHBKHN: 15 chỉ tiêu

         - Xét tuyển kết hợp: 5 chỉ tiêu

3. Kỹ thuật nhiệt

 •          - Mã xét tuyển: 7520115

 •           - Theo kết quả thi TNTHPT năm 2022 và tuyển thẳng: 45 chỉ tiêu

 •            - Theo kết quả học bạ THPT: 25 chỉ tiêu

 •            - Theo kết quả ĐGTD năm 2022 của ĐHBKHN: 10 chỉ tiêu

 • 4. Kỹ thuật cơ khí

 •             - Mã xét tuyển: 7520103

 •             - Theo kết quả thi TNTHPT năm 2022 và tuyển thẳng: 90 chỉ tiêu

 •              - Theo kết quả học bạ THPT: 50 chỉ tiêu

 •              - Theo kết quả ĐGTD năm 2022 của ĐHBKHN: 20 chỉ tiêu

5. Kỹ thuật ô tô

 •              - Mã xét tuyển: 7520130

 •              - Theo kết quả thi TNTHPT năm 2022 và tuyển thẳng: 170 chỉ tiêu

              -  Theo kết quả ĐGTD năm 2022 của ĐHBKHN: 30 chỉ tiêu

Danh mục: