Tác giả: 
dothanhhuyen

NGÀNH: KỸ THUẬT Ô TÔ

Mã ngành xét tuyển7520130

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D0

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2021: Tổng chỉ tiêu:  280 (Theo kết quả thi PTTH 2021)

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: 2019 - 2020:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2019

NĂM 2020

NĂM 2019

NĂM 2020

20.95

24.55

-

26.18

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (180 tín chỉ )
 
1. Mục tiêu chung

a) Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh và hội nhập quốc tế.

b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, lắp ráp và khai thác kỹ thuật ô tô, ứng dụng khoa học và công nghệ ở trình độ đại học và có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ.

2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật ô tô được thiết kế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hoạt động nghề nghiệp thành công trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, tư vấn; có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp kỳ vọng sẽ:

MT1: Áp dụng kiến thức kỹ thuật, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp với sự sáng tạo, tin cậy và trách nhiệm.

MT2: Có khả năng làm việc tốt và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh trong nước và quốc tế.

MT3: Tiếp tục phát triển năng lực thông qua chương trình đào tạo ở bậc học cao hơn, các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ và tự học.

MT4: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

3. Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp.
 
       - Làm công tác kỹ thuật về ô tô nói riêng và cơ khí động lực nói chung tại các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành sản xuất, tư vấn, thiết kế tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ, các đơn vị sản xuất trong vực ô tô, cũng như trong lĩnh vực cơ khí và cơ khí động lực;

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thiết kế, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

 

4. Cơ hội học bổng. 
 

       Người học có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, Học bổng của doanh nghiệp, cựu sinh viên như: Học bổng Mitsubishi, học bổng đăng kiểm, học bổng Toyota, Ford, Nissan...

LIÊN HỆ - TƯ VẤN:

P103 - 104 nhà A6 trường Đại học Giao thông Vận tải -  số 3 - Cầu giấy - Láng Thượng - Đống đa - Hà nội

Email: fme@utc.edu.vn

Webside: http://fme.utc.edu.vn/?q=tuyen-sinh

Hotline: 0243.7660397

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG.