Tác giả: 
dothanhhuyen

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành xét tuyển7520103

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D0

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2021: Tổng chỉ tiêu: 160 trong đó: 120 (Theo kết quả thi PTTH 2021); 40 (Theo học bạ PTTH)

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: 2019 - 2020:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2019

NĂM 2020

NĂM 2019

NĂM 2020

19.70

23.10

-

24.62

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (180 tín chỉ, có thể lựa chọn một trong hai mô đun: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung

a) Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh và hội nhập quốc tế.

b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, tính toán thiết kế, chế tạo, lắp ráp các trang thiết bị trong lĩnh vực cơ khí; có kỹ năng sử dụng các công cụ mô hình hoá và mô phỏng, tối ưu hoá cấu trúc và chức năng của hệ thống trong thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí trong các hệ thống sản xuất và các phương tiện giao thông vận tải; đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao về kỹ thuật Cơ khí cho đất nước, khu vực và thế giới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí có thể:

-         MT1: Có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên để đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

-         MT2: Có kiến thức về kỹ thuật cơ khí và các kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

-         MT3: Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác; có ý thức và khả năng học tập suốt đời.

-         MT4: Có hiểu biết về các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện, chuyên viên, biên tập viên, ... tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ, các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực cơ khí;

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thiết kế, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn sau khi ra trường.

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình sau đại học ở nước ngoài.

3. Cơ hội học bổng

Người học có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, Học bổng của doanh nghiệp, cựu sinh viên...

Tham dự các cuộc thi nghiên cứu khoa học SV, Các cuộc thi sáng tạo Robocon, lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu

 

LIÊN HỆ - TƯ VẤN:

P103 - 104 nhà A6 trường Đại học Giao thông Vận tải -  số 3 - Cầu giấy - Láng Thượng - Đống đa - Hà nội

Email: fme@utc.edu.vn

Webside: http://fme.utc.edu.vn/?q=tuyen-sinh

Hotline: 0243.7660397

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG.

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 5 người