Tác giả: 
khoa_cokhi

Năm 2021, Khoa Cơ khí có các Ngành, chỉ tiêu, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng kết quả học bạ như sau:

TT

Mã ngành
(Mã xét tuyển)

Ngành/ Nhóm ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

Điểm trúng tuyển bằng Học bạ năm 2020

Các chương trình đại trà

1

7520103

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01, D01, D07

40

19,5

24,62

2

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, D01, D07

20

21,0

25,90

3

7520115

Kỹ thuật nhiệt

A00, A01, D01, D07

20

19,5

22,65

4

7520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

A00, A01, D01, D07

35

18,0

18,00

Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao

1

7520103 QT

Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh)

A00, A01, D01, D07

15

22,0

23,00

- Tổ hợp xét tuyển

               A00: Toán, Vật lí, Hóa học            D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

               A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh        D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh   

               B00: Toán, Hóa học, Sinh học       D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp