Tác giả: 
khoa_cokhi

DANH SÁCH ĐỀ TÀI XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG VÀ ĐỀ TÀI CÓ SẢN PHẨM TRƯNG BÀY NĂM HỌC 2018-2019

TT

XUẤT SẮC

CÓ SPTB

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Đạt

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt khắc laser

Đỗ Ngọc Đại (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 57), Ngô Khánh Toàn (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 58), Nguyễn Văn Hiếu (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 58)

KS. Nguyễn Văn Hào

2

Không

Phương pháp kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật hệ thống điều khiển động cơ xăng

Nguyễn Minh Quang (Cơ khí ô tô_ 1 56), Nguyễn Công Quyết (Cơ khí ô tô_ 1 56), Đỗ Đăng Hào (Cơ khí ô tô_ 2 56)

TS. Trương Mạnh Hùng

3

Đạt

Không

Xây dựng chương trình tính toán một thông số cơ bản ô tô tải và ô tô chuyên dùng trên Microsoft Excel

Nguyễn Từ Minh (Cơ khí ô tô_ 1 56), Nguyễn Hữu Trung (Cơ khí ô tô_ 1 56)

ThS. Nguyễn Hồng Quân

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 đạt giải như bảng sau:

TT

ĐẠT GIẢI

TÊN ĐỀ TÀI

BỘ MÔN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Giải nhất

Ứng dụng phần mềm AMESIM để mô phỏng, nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy đào một gầu.

Máy xây dựng

Vũ Văn Mạnh (Cơ khí giao thông công chính 1 56), Đinh Mạnh Tùng (Cơ khí giao thông công chính 1 56), Lê Đức Hùng (Cơ khí giao thông công chính 1 56)

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

2

Giải nhất

Nghiên cứu rung động của lồng quay trong máy giặt cửa trước.

Kỹ thuật máy

Lê Thế Toàn (Cơ điện tử_ 1 58), Nguyễn Công Sơn (Cơ điện tử_ 1 58), Nguyễn Minh Đức (Cơ điện tử_ 1 58)

TS. Đinh Thị Thanh Huyền

3

Giải nhất

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán khoảng cách hãm đoàn tàu

Đầu máy toa xe

Phạm Quang Vinh (Tầu điện - Metro 1 56), Nguyễn Đức Quốc (Tầu điện - Metro 1 56)

TS. Phạm Lê Tiến

4

Giải nhất

Xây dựng chương trình tính toán một thông số cơ bản ô tô tải và ô tô chuyên dùng trên Microsoft Excel

Cơ khí ô tô

Nguyễn Từ Minh (Cơ khí ô tô_ 1 56), Nguyễn Hữu Trung (Cơ khí ô tô_ 1 56)

ThS. Nguyễn Hồng Quân

5

Giải nhất

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt khắc laser

Công nghệ giao thông

Đỗ Ngọc Đại (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 57), Ngô Khánh Toàn (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 58), Nguyễn Văn Hiếu (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 58)

KS. Nguyễn Văn Hào

6

Giải nhì

Tìm hiểu hệ thống tự động điều khiển tốc độ trên ô tô hiện đại

Động cơ đốt trong

Nguyễn Thành Lộc (Kỹ thuật máy động lực 1 57), Nguyễn Đức Hải (Kỹ thuật máy động lực 1 57)

TS. Khương Thị Hà

7

Giải nhì

Nghiên cứu tính toán, thiết kế giảm ồn trên đường thải động cơ 490QZL

Động cơ đốt trong

Hoàng Đức Sơn (Kỹ thuật máy động lực 1 57), Nguyễn Quang Thuận (Kỹ thuật máy động lực 1 57)

ThS. Lê Công Báo

8

Giải nhì

Ứng dụng phần Ansys để tính toán, thiết kế trục trộn cho máy trộn BTXM hai trục ngang, dung tích thùng trộn 1m3

Máy xây dựng

Trần Hải Dương (Cơ khí giao thông công chính 1 56), Nguyễn Hữu Tờ (Cơ khí giao thông công chính 1 56), Lê Văn Chiến (Cơ khí giao thông công chính 1 56), Đào Văn Luyện (Máy xây dựng - Xếp dỡ 1 58)

TS. Nguyễn Văn Thuyên

9

Giải nhì

Nghiên cứu thiết kế bộ quan sát Kalman cho hệ thống ổn định ngang tích cực trên ô tô

Cơ khí ô tô

Đỗ Trọng Tú (Cơ khí ô tô_ 2 57), Đinh Đức Thiện (Cơ khí ô tô_ 2 56), Nguyễn Chí Quyền (Cơ khí ô tô_ 2 56)

TS. Vũ Văn Tấn

10

Giải nhì

Nghiên cứu và mô phỏng phương pháp điều chế độ rộng xung sin cho bộ nghịch lưu trong hệ thống truyền dẫn và biến đổi công suất điện

Đầu máy toa xe

Phan Văn Đốc (Tầu điện - Metro 1 57), Hoàng Minh Đạt (Tầu điện - Metro 1 57)

TS. Phạm Văn Tiến

11

Giải nhì

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế gầu đào đất cứng (cấp 5) lắp trên máy đào một gầu truyền động thủy lực.

Máy xây dựng

Tạ Minh Thắng (Cơ giới hóa xây dựng giao thông_ 1 58)

ThS. Nguyễn Ngọc Trung

12

Giải nhì

Xây dựng mô hình và mô phỏng quá trình gài số trên hệ thống truyền lực AMT

Cơ khí ô tô

Mai Thế Hợp (Cơ khí ô tô_ 2 56)

ThS. Tạ Thị Thanh Huyền

13

Giải nhì

Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng in 3D vật liệu nhựa

Thiết kế máy

Nguyễn Đình Vương (Tự động hóa thiết kế cơ khí 1 56)

PGS.TS. Trần Ngọc Hiền

14

Giải nhì

Nghiên cứu công nghệ bôi trơn tối thiểu (Minimun quantity Lubrication- MQL) ảnh hưởng đến quá trình cắt và khả năng áp dụng của nó trong gia công cơ khí.

Công nghệ giao thông

Ngô Đăng Kiên (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 58), Phạm Xuân Thắng (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 57)

TS. Trần Thị Vân Nga

15

Giải nhì

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D.

Công nghệ giao thông

Trần Đình Thắng (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 57), Nguyễn Trung Nhật (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 57), Nguyễn Thế Anh (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 58), Trần Thị Ngọc Mai (Công nghệ chế tạo cơ khí_ 1 57)

KS. Nguyễn Văn Hào

16

Giải ba

Nghiên cứu quy trình quản lý vận hành hệ thống ĐHKK trung tâm tại tòa nhà trụ sở làm việc của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Kỹ thuật nhiệt

ĐẶNG PHƯƠNG NAM (Kỹ thuật nhiệt 1 59), NGUYỄN MINH QUANG (Kỹ thuật nhiệt 1 59), MẠC VĂN HÙNG (Kỹ thuật nhiệt 1 59)

TS. Trương Minh Thắng

17

Giải ba

Nghiên cứu chế độ nhiệt không ổn định của kết cấu tường kho lạnh.

Kỹ thuật nhiệt

Trần Thọ Khang (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Nguyễn Bá Phương (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57)

TS. Nguyễn Đăng Khoát

18

Giải ba

Nghiên cứu hiệu quả làm mát của thiết bị làm lạnh không khí kiểu ướt (quạt điều hoà) trong điều kiện khí hậu miền Bắc

Kỹ thuật nhiệt

Lưu Xuân Tuấn (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Nguyễn Đạt Tuấn (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Hồ Việt Tùng (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Vũ Nhật Minh (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Nguyễn Văn Tuấn (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57)

ThS. Phạm Văn Khá

19

Giải ba

Nghiên cứu thiết lập mối quan hệ định lượng và định tính của các đại lượng ngẫu nhiên trong quá trình đánh giá độ tin cậy

Đầu máy toa xe

Phan Trần Minh Đạt (Tầu điện - Metro 1 56), Đỗ Trọng Nghĩa (Tầu điện - Metro 1 56)

GS.TS. Đỗ Đức Tuấn

20

Giải ba

Nghiên cứu động lực học hệ thống TĐTL nâng hạ mâm khoan của máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay do Việt Nam chế tạo.

Máy xây dựng

Nguyễn Hoàng Vũ (Cơ giới hóa xây dựng giao thông_ 1 58), Lê Đình Nguyên (Cơ giới hóa xây dựng giao thông_ 1 58)

ThS. Nguyễn Thùy Chi

21

Giải ba

Nghiên cứu mô phỏng hệ truyền động thủy lực linh hoạt theo tải khi sử dụng động cơ thủy lực

Máy xây dựng

Trương Đình Quỳnh (Máy xây dựng - Xếp dỡ 1 56), Trần Đức Huy (Máy xây dựng - Xếp dỡ 1 56)

TS. Thái Hà Phi

22

Giải ba

Nghiên cứu lựa chọn lò xo không khí cho giá chuyển hướng toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam

Đầu máy toa xe

Phan Khắc Vũ (Tầu điện - Metro 1 57), Nguyễn Quang Tú (Tầu điện - Metro 1 57)

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

23

Giải ba

Tìm hiểu hệ thống tạo và cung cấp khí giàu hydro trên động cơ đốt trong

Động cơ đốt trong

Nguyễn Mạnh Long (Kỹ thuật máy động lực 1 58), Nguyễn Kiều Anh (Kỹ thuật máy động lực 1 58), Nguyễn Thế Hào (Kỹ thuật máy động lực 1 58), Nguyễn Ngọc Hiếu (Kỹ thuật máy động lực 1 58)

TS. Khương Thị Hà

24

Giải ba

Nghiên cứu xây dựng Modul thiết kế khung xương xe khách bằng phần mềm 3D Solidworks

Cơ khí ô tô

Vũ Đình Hoàng (Cơ khí giao thông công chính 1 56), Trần Quốc Vương (Cơ khí ô tô_ 2 56)

TS. Nguyễn Thành Công

25

Giải ba

Phương pháp kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật hệ thống điều khiển động cơ xăng

Cơ khí ô tô

Nguyễn Minh Quang (Cơ khí ô tô_ 1 56), Nguyễn Công Quyết (Cơ khí ô tô_ 1 56), Đỗ Đăng Hào (Cơ khí ô tô_ 2 56)

TS. Trương Mạnh Hùng

26

Giải ba

Ứng dụng phần mềm ANSYS Fluent mô phỏng dòng khí trong hệ thống lọc bụi ly tâm dưới ảnh hưởng sóng siêu âm

Thiết kế máy

Đào Thị Trà My (Tự động hóa thiết kế cơ khí 1 57), Nguyễn Văn Ninh (Tự động hóa thiết kế cơ khí 1 57)

TS. Nguyễn Văn Cường

27

Giải khuyến khích

Phương pháp tương tự nhiệt điện giải một số bài toán truyền nhiệt bức xạ.

Kỹ thuật nhiệt

Nguyễn Văn Hòa (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Tạ Minh Chung (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Hoàng Trung Hiếu (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57), Đỗ Viết Hiền (Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 57)

TS. Nguyễn Đăng Khoát

28

Giải khuyến khích

Nghiên cứu thiết kế hoán cải xe đạp thường thành xe đạp điện

Động cơ đốt trong

Đỗ Văn Huy (Kỹ thuật máy động lực 1 57), Đỗ Danh Mười (Kỹ thuật máy động lực 1 57)

ThS. Vũ Xuân Thiệp

29

Giải khuyến khích

Nghiên cứu một số biện pháp tổ chức và kỹ thuật khai thác máy khoan cọc nhồi góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vành đai 2 trên cao tại Hà Nội.

Máy xây dựng

Dương Trọng Thắng (Máy xây dựng - Xếp dỡ 1 56), Vũ Hữu Nam (Máy xây dựng - Xếp dỡ 1 56), Hà Đình Tiến (Máy xây dựng - Xếp dỡ 1 56)

PGS.TS. Nguyễn Bính

30

Giải khuyến khích

Ứng dụng phần mềm Inventor tính toán độ bền, động lực học giá chuyển hướng lò xo không khí toa xe giường nằm mềm An

Đầu máy toa xe

Vũ Duy Thiện (Tầu điện - Metro 1 56), Nguyễn Đức Thông (Tầu điện - Metro 1 56)

TS. Mai Văn Thắm

31

Giải khuyến khích

Nghiên cứu thiết kế mới khung xe điện bốn bánh - Urban Concept tham gia cuộc thi Shell Eco-Marathon

Cơ khí ô tô

Nguyễn Hoàng Minh (Cơ khí ô tô_ 1 56), Nguyễn Quang Hòa (Cơ khí ô tô_ 1 56), Nguyễn Phước Lộc (Cơ khí ô tô_ 3 57)

TS. Phạm Tất Thắng