Tác giả: 
bm_ktn

Chi bộ Sinh viên Cơ khí tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới - đợt 2 2019