Tác giả: 
khoa_cokhi

Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2024

Ngày 04/04/2024 Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức chương trình “Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo 2024.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, giảng viên tham dự tập huấn

Chương trình “Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo 2024 ” nhằm nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn trong nước theo thông tư 04/TT-QLCL-KĐCKGD ngày 14/03/2016 của cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo cho các thành viên của Ban thư ký viết báo cáo Tự đánh giá, Ban hỗ trợ minh chứng của 09 chương trình đào tạo (CTĐT) trong đó có 01 CTĐT trình độ Thạc sĩ và 08 CTĐT trình độ Đại học; 05 CTĐT tự đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước và 04 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 đó là: Quản lý Kinh tế - Thạc sĩ, Kinh tế, Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử, Toán ứng dụng, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông Thủy, Quản lý Xây dựng, Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng chuyên sâu Xây dựng công trình giao thông thuộc các Khoa: Kinh tế, Cơ khí, Khoa học Cơ bản, Môi trường và An toàn giao thông, Công trình, Quản lý Xây dựng và Khoa Đào tạo quốc tế phụ trách cùng các chuyên viên Bộ phận đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

Mở đầu chương trình tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tham dự và phát biểu chỉ đạo cũng như nêu ra tầm quan trọng công tác Tự đánh giá và Đánh giá ngoài các CTĐT để đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường. Hai chuyên gia tập huấn nội bộ là PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào và PGS.TS. Dương Hữu Tuyến – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo điều hành buổi tập huấn.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLĐT trao đổi với thành viên các ban thư ký

PGS.TS. Dương Hữu Tuyến – Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLĐT trao đổi với thành viên các ban thư ký

Nội dung buổi tập huấn đã chỉ ra được những khái niệm về minh chứng, phân loại minh chứng, tổ chức tìm minh chứng và một số lưu ý khi tìm minh chứng… Các chuyên gia đã hướng dẫn chi tiết 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí theo thông tư hướng dẫn, nội dung đi sâu về công tác đào tạo; chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ, người học và các nội dung về nâng cao chất lượng trong đào tạo cũng như về hoạt động hỗ trợ người học, cơ sở vật chất cần được trú trọng để tương ứng với quy mô đào tạo của Nhà trường. Tất các các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo phải được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng theo định kỳ để nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Các thành viên ban thư ký trao đổi với chuyên gia tập huấn

Nhà trường cũng tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của 02 chuyên gia nội bộ có kinh nghiệm trong công tác đánh giá ngoài sẽ truyền tải được những kiến thức và kỹ năng cho các thành viên tham dự buổi tập huấn và đạt được kết quả tốt. Từ đó, giúp nâng cao được chất lượng CTĐT của 09 ngành tự đánh giá theo chuẩn trong nước và AUN-QA cũng như lan tỏa nâng cao chất lượng đến các CTĐT khác trong toàn trường.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo