Tác giả: 
khoa_cokhi

HƯỚNG DẪN NHANH MỘT SỐ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN MỤC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

QUY ĐỊNH

1

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

 

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên. Hướng dẫn:

B1: Truy cập website http://sis.utc.edu.vn

B2: Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp

B3: Vào mục Dịch vụ trực tuyến – Chọn loại giấy tờ cần đăng ký – Điền các thông tin (nếu có) – Gửi yêu cầu.

B4: Đến nhận kết quả tại địa điểm và thời gian được hẹn.

- Vay vốn tín dụng

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 3 và chiều Thứ 6 hàng tuần

- Chế độ chính sách, nhận ưu đãi giáo dục

 

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào sáng Thứ 3 và chiều Thứ 5 hàng tuần

- Giải quyết các vấn đề cá nhân khác như xin việc, miễn giảm thuế thu nhập, đăng ký ở KTX ngoài, du học…

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Đăng ký tạm trú, tạm vắng

Các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần

 

Nộp giấy đề nghị xác nhận vào buổi sáng và nhận kết quả vào cuối ngày làm việc.

2

Đăng ký làm vé tháng xe buýt

 

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

 

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên trên trang http://sis.utc.edu.vn.

 

3

Cấp giấy giới thiệu:

- Để đăng ký xe

 

 

 

 

 

 

- Đi thực tập

 

 

- Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

 

 

 

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

 

 

- VP Khoa quản lý sinh viên

 

 

- Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên trên trang http://sis.utc.edu.vn.

 

 

 

- Sinh viên học Khoa nào thì nộp giấy xác nhận tại văn phòng Khoa đó.

4

Đóng dấu, công văn, giấy tờ

 

-Phòng Văn thư Tầng 1 – Nhà A1

Trả kết quả vào cuối giờ của buổi làm việc.

5

Làm thẻ sinh viên liên kết

- Các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5 hàng tuần

 

 

- Vào chiều Thứ 5 và sáng Thứ 6 hàng tuần

- Phòng TCKT (Tầng 1 – Nhà A1)

 

- Phòng 102 – Nhà A9

- Nộp lệ phí làm lại (50.000đ)

 

 

 

- Đăng ký làm lại thẻ và nộp lệ phí phát hành (theo quy định của ngân hàng tại thời điểm làm)

6

Bảo lưu kết quả học tập

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

P107  – Nhà A9

 

7

Cấp lại mật khẩu account trang QLĐT

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

P107 – Nhà A9

 

8

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Email sinh viên

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

P510 – Nhà A1