Tác giả: 
dothanhhuyen

CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Nhằm động viên những SV có thành tích học tập tốt. Nhà trường cùng với Khoa Cơ khí, Phòng Đào tạo ĐH quyết định cấp học bổng cho 154 SV K58, K59, K60. Danh sách cụ thể  trong FILE đính kèm