Tác giả: 
dothanhhuyen

MỨC HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Học phí Đại học Thủy Lợi

Khối kỹ thuật: 280.000đ/ tín chỉ , thời gian đào tạo 4,5 năm

Khối kinh tế: 230.000 đ/tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm

2. Học phí Đại học Thương Mại

Năm học 2018 - 2019, học phí đối với đại học chính quy là 15.000.000đ/1 năm; mức tăng học phí từng năm không quá 10% so với năm học trước liền kề.

3. Học phí Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội

Học phí dự kiến: 278.400đ/Tín chỉ

4. Học phí ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh    

+ Năm học 2018-2019: 8,1 triệu đồng/sinh viên/năm học

+ Năm học 2019-2020: 8,9 triệu đồng/sinh viên/năm học

+ Năm học 2020-2021: 9,8 triệu đồng/sinh viên/năm học

5. Học phí ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

- Đại học sư phạm kỹ thuật: Không thu học phí.

- Đại học khối ngành kinh tế: 240.000đ/1 tín chỉ.

- Đại học khối ngành công nghệ kỹ thuật: 280.000đ/1 tín chỉ.

6. Học phí ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

+ Năm học 2018 – 2019 :   9,6 triệu đồng/sinh viên/ năm học

          + Năm học 2019 – 2020 :  10,6  triệu đồng/sinh viên/ năm học

          + Năm học 2020 – 2021 :  11,7 triệu đồng/sinh viên/ năm học

7. Học phí Đại học Ngoại thương

Học phí dự kiến năm học 2018-2019 đối với chương trình đại trà: 18.3 triệu đồng/sinh viên/năm.Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

- Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản,chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 33 triệu đồng/năm. Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 55 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

8. Học phí ĐH Kinh tế Quốc dân

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2018-2019: theo ngành học, khoảng từ 15,5 triệu đồng đến 18,5 triệu đồng/năm học.

9. Học phí ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội

 Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy như sau:

Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/năm học

Nội dung

Giai đoạn 2017 - 2020

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Mức thu học phí bình quân tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học hệ CQ)

14,00

15,00

16,00

10. Học phí ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội

Ngành

Học phí/năm học 2018-2019

Sinh viên Việt Nam

Sinh viên quốc tế

Ngành Kỹ thuật

Hàng không

91.000.000 VND

(tương đương 4,000USD)

137.000.000 VND

(tương đương 6,000USD)

Các ngành khác

41.000.000 VND

(tương đương 1,800USD)

69.000.000 VND

(tương đương 3,000USD)

11. Học phí Đại học Hà Nội

Mức thu học phí cụ thể của năm học 2018-2019 của các nhóm ngành như sau:       

- Các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650,000 đồng/ tín chỉ.

- Các môn học còn lại: 480,000 đồng/ tín chỉ.

12. Học phí Đại học Giao thông bận tải:

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Theo quy định về học phí của Chính phủ (năm 2017: Khối kỹ thuật 245.000đ/1TC; Khối Kinh tế 208.000đ/1TC).

13. Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội

Căn cứ vào Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 4/7/2017 của Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mức học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy năm học 2018-2019 là 16 triệu đồng/sinh viên/năm học. Tuy nhiên mức Học phí bình quân các chương trình đào tạo chính quy đại trà năm học 2018-2019 của nhà trường là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm học; Học phí đối chương trình đào tạo chất lượng cao là 1,5 lần học phí chương trình đào tạo chính quy đại trà.

14. Học phí Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Học phí dự kiến năm học 2018-2019:

          - Khối ngành V: 870.000đ/01 tháng/01 sinh viên.

          - Khối ngành III, VII: 740.000đ/01 tháng/01 sinh viên.

15. Học phí Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2018 2019: khoảng 16,0 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành học;

16. Học phí ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội

500.000 đồng/1 tín chỉ

17. Học phí ĐH Tài chính - Kế toán

- Năm học 2018 – 2019: 810.000đ/tháng

- Năm học 2019 – 2020: 890.000đ/tháng

18. Học phí Đại học FPT

Học phí với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm dựa vào Quy đinh tài chính hiện hành cho sinh viên các hệ đào tạo Trường Đại học FPT, cụ thể:

  • Học phí tiếng Anh dự bị: 10.350.000 VNĐ/mức (có 5 mức tiếng Anh, xếp lớp tuỳ trình độ)
  • Học phí chuyên ngành:

+ Ngành ngôn ngữ: 20.700.000 VNĐ/kỳ

+ Ngành khác: 25.300.000 VNĐ/kỳ (gồm 9 kỳ học chuyên ngành)

19. Học phí ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

                                                                         Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

   Năm học

          2018-2019

            Năm học

          2019-2020

            Năm học

          2010-2021

960

1.060

1.170