Tác giả: 
dinhthanhhuyen

Ban chủ nhiệm (BCN) Khoa Cơ khí xin trân trọng thông báo tới các thầy/cô, cùng các Học viên/Sinh viên trong toàn Khoa về Chương trình hợp tác trao đổi Giảng viên và Sinh viên giữa 2 trường: Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) và Đại học Bách Khoa Bucharest Rumani. Nội dung và yêu cầu cụ thể như sau:

Thông tin học bổng:

+/ Học bổng thực tập giảng dạy dành cho giảng viên (Teaching staff mobility)

 • - Số lượng học bổng: 01 suất
 • - Số lượng hồ sơ Khoa tuyển chọn: ít nhất từ 02 hồ sơ (theo yêu cầu của GS bên ĐH Bách Khoa Bucharest)
 • - Thời gian: 5 ngày làm việc + 2 ngày đi lại
 • - Giá trị học bổng: hỗ trợ vé máy bay (tối đa 1500 Euro); phụ cấp sinh hoạt 140 Euro/ngày x 7 ngày.

+/ Học bổng học tập dành cho Sinh viên/ Học viên

 • - Số lượng học bổng: 01 suất
 • - Thời gian: 4 tháng, trong học kỳ II năm học 2019 – 2020.
 • - Giá trị học bổng: hỗ trợ vé máy bay (tối đa 1500 Euro); phụ cấp sinh hoạt 800 Euro/tháng.

Yêu cầu đối với ứng viên:

 • - Là giảng viên/sinh viên/học viên đang làm việc/theo học trong Khoa Cơ khí.
 • - Giảng viên sẽ giảng dạy 8 tiết tại Đại học Bách Khoa Bucharest
 • - Đối với bậc đại học/ thạc sĩ: sinh viên có thể lựa chọn các môn học tương ứng.
 • - Đối với bậc tiến sĩ: ứng viên phải chuẩn bị dự kiến kế hoạch nghiên cứu và gửi sang để tìm thầy đồng hướng dẫn nghiên cứu phù hợp. 

Yêu cầu chung:

 • - Giao tiếp tiếng Anh tốt (cả kỹ năng viết và nói), Có chứng chỉ để minh chứng.
 • - Với sinh viên đại học, đến cuối chương trình cần học ít nhất 25 tín chỉ; Với Học viên Tiến sĩ phải nộp Báo cáo kết quả trong thời gian thực tập và trình bày presentation trước tháng 7/2020.
 • - Cuối khóa thực tập phải nộp báo cáo kết quả theo mẫu có sẵn.

Hồ sơ bao gồm (tất cả bằng tiếng Anh):

+/ Với Sinh viên đại học/ Học viên Cao học

 • - Bảng điểm (Academic record (a list of all the subject and grades))
 • - A letter of motivation
 • - CV (theo mẫu)
 • - Chứng chỉ tiếng Anh (English certificate)

+/ Với Học viên Tiến sĩ,

 • - Đề cương nghiên cứu (A research report proposal)
 • - a letter of motivation
 • - CV (theo mẫu)
 • - Chứng chỉ tiếng Anh (English certificate)

+/ Với Giảng viên

 • - Điền form Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (đính kèm)
 • - CV (theo mẫu)
 • - Chứng chỉ tiếng Anh (English certificate)

Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2019

Mọi câu hỏi xin liên hệ với Phó trưởng Khoa TS. Đinh Thị Thanh Huyền (email: huyentdinh@utc.edu.vn)

TM. Ban chủ nhiệm Khoa

Phó trưởng khoa

TS. Đinh Thị Thanh Huyền

 

 

Danh mục: