Tác giả: 
dothanhhuyen

Thông báo về học bổng thạc sỹ kì mùa thu 2020 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (Đài Loan)

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về học bổng thạc sỹ kì mùa thu 2020 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (Đài Loan), thông tin cụ thể như sau:

- Ngành học: Kỹ thuật thông tin điện tử và quản lý kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí và quản lý kỹ thuật.

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

- Số lượng: tổng cộng 60 suất học bổng (30 suất học bổng dành cho mỗi ngành)

- Điều kiện ứng tuyển: Các sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp đại học hoặc sắp tốt nghiệp đại học trước tháng 8/2020 các ngành khoa học và kỹ thuật

- Đăng ký nộp hồ sơ online tại: http://oia01.nkust.edu.tw/intladmission/index/index/applyIntladmissionSn/8

- Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

- Thời gian thông báo kết quả: trước ngày 31/8/2020

- Thông báo gọi nhập học: 01-13/09/2020

- Nhập học: cuối tháng 9/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên tham khảo tại phụ lục đính kèm cùng các link tham khảo sau.

Thông tin về học bổng: http://oia01.nkust.edu.tw/intladmission/brochure?year=109&sms=3

https://oia.nkust.edu.tw/en/about2-35.html

Trang chủ tiếng anh của trường ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng : https://eng.nkust.edu.tw/

Văn phòng quốc tếhttp://oia.nkust.edu.tw/en/index.html

Bộ phận sinh viên quốc tế: Admission.oia.nkust@gmail.com

Số điện thoại: +886-7-3814526 # 19027 Cô Hoàng Sa (người Việt)