Tác giả: 
khoa_cokhi

Năm 2022 Khoa Cơ khí sử dụng thêm phương thức xét tuyển mới đó là lấy theo kết quả thi đánh giá Tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà nội, cụ thể chỉ tiêu cho từng Ngành như bảng sau:

TT Ngành Chỉ tiêu theo KQ thi đánh giá Tư duy 
1 Kỹ thuật Cơ khí 20
2 Kỹ thuật Cơ khí động lực 20
3 Kỹ thuật Cơ điện tử 15
4 Kỹ thuật nhiệt 10
5 Kỹ thuật ô tô 30

Kỳ thi đánh giá Tư duy Do Đại học Bách khoa Hà nội tổ chức, kết quả thi sẽ được 8 trường Đại học dùng để xét tuyển, trong đó Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông vận tải dành 95 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2022. Cùng tìm hiểu kỳ thi này qua tài liệu sau đây: