Tác giả: 
khoa_cokhi

Với vai trò trường đại học công lập đứng đầu ngành giao thông vận tải, trường đại học Giao thông vận tải phát triển theo định hướng nghiên cứu, đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực về kỹ thuật và kinh tế trong lĩnh vực tại Việt Nam.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, trường ngày càng hiện đại và đạt được nhiều thành tích, mà trong đó những khoa nền móng đóng góp vai trò vô cùng to lớn.

Là một trong những khoa đầu tiên của trường đại học Giao thông vận tải, khoa Cơ khí đóng góp cho nền công nghiệp nước nhà rất nhiều thành tựu quan trọng.

Hiện nay, toàn Khoa Cơ khí có 08 bộ môn với 88 người. Trong đó có 14 PGS. TS, 34 TS; 40 thạc sỹ.

Khoa đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực: Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật Nhiệt và Kỹ thuật Cơ khí.

Quy mô đào tạo toàn khoa hiện nay khoảng hơn 3200 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Trong đó ngành Kỹ thuật ô tô chiếm phần lớn với hơn 1137 sinh viên.

    Chuyên ngành cơ khí ô tô được đào tạo từ năm 1965, trải qua hơn 57 năm đào tạo, nhà trường đã đào tạo hơn 5.000 kỹ sư ô tô. Sinh viên kỹ thuật ô tô được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vẫn đề liên quan đến thiết kế, lắp ráp, khai thác kỹ thuật ô tô. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô trong nước hoặc liên doanh như Vinfast, Toyota, Honda, Ford, Mercedes, Trường Hải…Làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm, cơ sở đào tạo chuyên ngành; Cục đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm, các gara bảo dưỡng, sửa chữa, trung tâm dịch vụ bán hàng và sau bán hàng; Các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất cơ khí chuyên dùng