Tác giả: 
khoa_cokhi

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Mã ngành xét tuyển7520116

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2022: 170

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2021

19.4

22.85

18.00

18.00

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)