Tác giả: 
khoa_cokhi

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành xét tuyển7520103

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2022: 160

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2021

23.10

24.40

24.62

25.67

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ, có thể lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí)