Tác giả: 
khoa_cokhi

NGÀNH: KỸ THUẬT Ô TÔ

Mã ngành xét tuyển7520130

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D0

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2022: 200

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: 

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2021

24.55

25.10

26.18

-

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)